חיפוש נכס

על הפרוייקט

הזמנה לכנס

פרויקט משולב למשתכן

להורדת מפרט מאושר

להורדת היתר מגרש 50

להורדת היתר מגרש 51

להורדת היתר מגרש 52

להורדת היתר מגרש 53

להורדת תרשים סביבה

להורדת חוזה מכר

להורדת ג4 סופי

תוכניות

מגרש 50-בניין 1-סט למשתכן
להורדת תוכנית בניין 1 קומה 1-
להורדת תוכנית בניין 1 קומה קרקע - יחס 1 ל 100
להורדת תוכנית בניין 1 קומה קרקע - יחס 1 ל 250
להורדת תוכנית בניין 1 קומה 1
להורדת תוכנית גג בניין 1
להורדת תוכנית דירה 1 בניין 1
להורדת תוכנית דירה 2 בניין 1
להורדת תוכנית דירה 4 בניין 1
להורדת תוכנית דירה 6 בניין 1

מגרש 50-בניין 2-סט למשתכן
להורדת תוכנית בניין 2 קומה 1-
להורדת תוכנית בניין 2 קומה קרקע - יחס 1 ל 100
להורדת תוכנית בניין 2 קומה קרקע - יחס 1 ל 250
להורדת תוכנית בניין 2 קומה 1
להורדת תוכנית בניין 2 קומה 2
להורדת תוכנית גג בניין 2
להורדת תוכנית דירה 1 בניין 2
להורדת תוכנית דירה 2 בניין 2
להורדת תוכנית דירה 3 בניין 2
להורדת תוכנית דירה 6 בניין 2

מגרש 51-בניין 3-סט למשתכן
להורדת תוכנית בניין 3 קומה 1-
להורדת תוכנית בניין 3 קומה קרקע - יחס 1 ל 100
להורדת תוכנית בניין 3 קומה קרקע - יחס 1 ל 100
להורדת תוכנית בניין 3 קומה 1
להורדת תוכנית בניין 3 קומה 2
להורדת תוכנית גג בניין 3
להורדת תוכנית דירה 2 בניין 3
להורדת תוכנית דירה 4 בניין 3
להורדת תוכנית דירה 5 בניין 3
להורדת תוכנית דירה 8 בניין 3
להורדת תוכנית דירה 9 בניין 3

מגרש 51-בניין 4-סט למשתכן
להורדת תוכנית בניין 4 קומה 1-
להורדת תוכנית בניין 4 קומה קרקע - יחס 1 ל 100
להורדת תוכנית בניין 4 קומה קרקע - יחס 1 ל 250
להורדת תוכנית בניין 4 קומה 1
להורדת תוכנית בניין 4 קומה 2
להורדת תוכנית גג בניין 4
להורדת תוכנית דירה 2 בניין 4
להורדת תוכנית דירה 4 בניין 4
להורדת תוכנית דירה 5 בניין 4
להורדת תוכנית דירה 8 בניין 4
להורדת תוכנית דירה 9 בניין 4

מגרש 51-בניין 5-סט למשתכן
להורדת תוכנית בניין 5 קומה קרקע - יחס 1 ל 100
להורדת תוכנית בניין 5 קומה קרקע - יחס 1 ל 250
להורדת תוכנית בניין 5 קומה 1
להורדת תוכנית בניין 5 קומה 2
להורדת תוכנית גג בניין 5
להורדת תוכנית דירה 1 בניין 5
להורדת תוכנית דירה 4 בניין 5
להורדת תוכנית דירה 5 בניין 5
להורדת תוכנית דירה 6 בניין 5
להורדת תוכנית דירה 8 בניין 5

מגרש 52-בניין 6-סט למשתכן
להורדת תוכנית בניין 6 קומה 1-
להורדת תוכנית בניין 6 קומה קרקע - יחס 1 ל 100
להורדת תוכנית בניין 6 קומה קרקע - יחס 1 ל 250
להורדת תוכנית בניין 6 קומה 1
להורדת תוכנית בניין 6 קומה 2
להורדת תוכנית גג בניין 6
להורדת תוכנית דירה 2 בניין 6
להורדת תוכנית דירה 4 בניין 6
להורדת תוכנית דירה 5 בניין 6
להורדת תוכנית דירה 8 בניין 6
להורדת תוכנית דירה 9 בניין 6

מגרש 52-בניין 7-סט למשתכן
להורדת תוכנית בניין 7 קומה קרקע - יחס 1 ל 100
להורדת תוכנית בניין 7 קומה קרקע - יחס 1 ל 250
להורדת תוכנית בניין 7 קומה 1
להורדת תוכנית בניין 7 קומה 2
להורדת תוכנית גג בניין 7
להורדת תוכנית דירה 1 בניין 7
להורדת תוכנית דירה 4 בניין 7
להורדת תוכנית דירה 5 בניין 7
להורדת תוכנית דירה 6 בניין 7
להורדת תוכנית דירה 8 בניין 7

מגרש 52-בניין 8-סט למשתכן
להורדת תוכנית בניין 8 קומה 1-
להורדת תוכנית בניין 8 קומה קרקע - יחס 1 ל 100
להורדת תוכנית בניין 8 קומה קרקע - יחס 1 ל 250
להורדת תוכנית בניין 8 קומה 1
להורדת תוכנית בניין 8 קומה 2
להורדת תוכנית גג בניין 8
להורדת תוכנית דירה 2 בניין 8
להורדת תוכנית דירה 4 בניין 8
להורדת תוכנית דירה 5 בניין 8
להורדת תוכנית דירה 8 בניין 8
להורדת תוכנית דירה 9 בניין 8

מגרש 53-בניין 9-סט למשתכן
להורדת תוכנית בניין 9 קומה 1-
להורדת תוכנית בניין 9 קומה קרקע - יחס 1 ל 100
להורדת תוכנית בניין 9 קומה קרקע - יחס 1 ל 250
להורדת תוכנית בניין 9 קומה 1
להורדת תוכנית בניין 9 קומה 2
להורדת תוכנית גג בניין 9
להורדת תוכנית דירה 2 בניין 9
להורדת תוכנית דירה 4 בניין 9
להורדת תוכנית דירה 5 בניין 9
להורדת תוכנית דירה 6 בניין 9
להורדת תוכנית דירה 7 בניין 9
להורדת תוכנית דירה 8 בניין 9

מגרש 53-בניין 10-סט למשתכן
להורדת תוכנית בניין 10 קומה קרקע - יחס 1 ל 100
להורדת תוכנית בניין 10 קומה קרקע - יחס 1 ל 250
להורדת תוכנית בניין 10 קומה 1
להורדת תוכנית בניין 10 קומה 2
להורדת תוכנית גג בניין 10
להורדת תוכנית דירה 2 בניין 10
להורדת תוכנית דירה 5 בניין 10
להורדת תוכנית דירה 6 בניין 10

מגרש 53-בניין 11-סט למשתכן
להורדת תוכנית בניין 11 קומה 1-
להורדת תוכנית בניין 11 קומה קרקע - יחס 1 ל 100
להורדת תוכנית בניין 11 קומה קרקע - יחס 1 ל 250
להורדת תוכנית בניין 11 קומה 1
להורדת תוכנית גג בניין 11
להורדת תוכנית דירה 2 בניין 11
להורדת תוכנית דירה 5 בניין 11
להורדת תוכנית דירה 6 בניין 11

צילום כנס זוכים 


 


התקדמות הפרויקט

 

הדמיות

image
image
image
image
image
image
image
image
image

מיקום