חיפוש נכס

על הפרוייקט

 

דבר נציג הקבלן

 

דבר נציגת הבנק

 

דבר נציג משרד השיכון

 


להורדת מפרט מאושר

להורדת היתר בניה

להורדת חוזה מכר

להורדת תוכנית תבע

להורדת תוכנית העמדה

להורדת ג4 סופי

להורדת תוכנית פריסת מוסדות ציבור וחינוך

תוכניות קומה בניין A1

להודרת תוכנית קומה 0 בניין A1

להודרת תוכנית קומה 1 בניין A1

להודרת תוכנית קומה 2 בניין A1

תוכניות קומה בניין A2

להודרת תוכנית קומה 0 בניין A2

להודרת תוכנית קומה 1 בניין A2

להודרת תוכנית קומה 2 בניין A2

תוכניות קומה בניין A3

להודרת תוכנית קומה 0 בניין A3

להודרת תוכנית קומה 1 בניין A3

להודרת תוכנית קומה 2 בניין A3

להודרת תוכנית קומה 3 בניין A3

תוכניות קומה בניין A4

להודרת תוכנית קומה 0 בניין A4

להודרת תוכנית קומה 1 בניין A4

להודרת תוכנית קומה 2 בניין A4

להודרת תוכנית קומה 3 בניין A4

תוכניות קומה בניין B1
להודרת תוכנית קומה 0 בניין B1

להודרת תוכנית קומה 1 בניין B1

להודרת תוכנית קומה 2 בניין B1

תוכניות קומה בניין B2

להודרת תוכנית קומה 0 בניין B2

להודרת תוכנית קומה 1 בניין B2

להודרת תוכנית קומה 2 בניין B2

תוכניות קומה בניין D3

להודרת תוכנית קומה 0 בניין B3

להודרת תוכנית קומה 1 בניין B3

להודרת תוכנית קומה 2 בניין B3

להודרת תוכנית קומה 3 בניין B3

תוכניות קומה בניין D4

להודרת תוכנית קומה 0 בניין B4

להודרת תוכנית קומה 1 בניין B4

להודרת תוכנית קומה 2 בניין B4

להודרת תוכנית קומה 3 בניין B4

 

הדמיות

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image