חיפוש נכס

על הפרוייקט


 

 להורדת טופס ג'4 מגרש 5

 להורדת חוזה מכר מגרש 5

להורדת מפרט מכר מגרשים 4-5 

להורדת היתר בניה 

להורדת תוכניות קומה וחניות 

להורדת תכניות דירה בק.מ 1:50 

 להורדת תוכנית תבע
 

דבר נציגת הבנק - חלק א

 

דבר נציגת הבנק - חלק ב

 

דבר נציג הקבלן חלק א

 

דבר נציג הקבלן חלק ב

 

דבר נציג הקבלן חלק ג

 

נציג משרד השיכון חלק א

 

נציג משרד השיכון חלק ב

נציג משרד השיכון חלק ב

התקדמות הפרויקט 1

התקדמות הפרויקט 2

התקדמות הפרויקט 3

הדמיות

image
image
image
image
x