חיפוש נכס

על הפרוייקט

צילום מאתר הבניה

 

צילום מאתר הבניה


צילום מאתר הבניה

צילום מאתר הבניה

צילום מאתר הבניה

צילום מאתר הבניה

צילום מאתר הבניה

צילום מאתר הבניה

צילום מאתר הבניה

צילום מאתר הבניה

צילום מאתר הבניה

צילום מאתר הבניה

צילום מאתר הבניה

צילום מאתר הבניהרשימת הדירות - מגרש 200

רשימת הדירות - מגרש 201
 
 

דברי נציג החברה

דברי נציג הבנק למשכנתאות

דברי נציג משרד השיכון

להורדת הסכם לעיון

 להורדת טופס ג'4 - 5/09/2017

 להורדת מפרט מכר

 להורדת תוכנית פיתוח1

הדמיות

image
image
image
image

מפרט טכני

להורדת הסכם לעיון

 להורדת מפרט מכר

 להורדת תוכנית פיתוח1
x