חיפוש נכס

על הפרוייקט

הזמנה לכנס

פרויקט משולב למשתכן

להורדת מפרט מאושר

להורדת תרשים סביבה

להורדת חוזה מכר

להורדת ג4 סופי

תוכניות

מגרש 50-בניין 1-סט למשתכן
להורדת תוכנית בניין 1 קומה 1-
להורדת תוכנית בניין 1 קומה קרקע - יחס 1 ל 100
להורדת תוכנית בניין 1 קומה קרקע - יחס 1 ל 250
להורדת תוכנית בניין 1 קומה 1
להורדת תוכנית גג בניין 1
להורדת תוכנית דירה 1 בניין 1
להורדת תוכנית דירה 2 בניין 1
להורדת תוכנית דירה 4 בניין 1
להורדת תוכנית דירה 6 בניין 1

מגרש 50-בניין 2-סט למשתכן
להורדת תוכנית בניין 2 קומה 1-
להורדת תוכנית בניין 2 קומה קרקע - יחס 1 ל 100
להורדת תוכנית בניין 2 קומה קרקע - יחס 1 ל 250
להורדת תוכנית בניין 2 קומה 1
להורדת תוכנית בניין 2 קומה 2
להורדת תוכנית גג בניין 2
להורדת תוכנית דירה 1 בניין 2
להורדת תוכנית דירה 2 בניין 2
להורדת תוכנית דירה 3 בניין 2
להורדת תוכנית דירה 6 בניין 2

מגרש 51-בניין 3-סט למשתכן
להורדת תוכנית בניין 3 קומה 1-
להורדת תוכנית בניין 3 קומה קרקע - יחס 1 ל 100
להורדת תוכנית בניין 3 קומה קרקע - יחס 1 ל 100
להורדת תוכנית בניין 3 קומה 1
להורדת תוכנית בניין 3 קומה 2
להורדת תוכנית גג בניין 3
להורדת תוכנית דירה 2 בניין 3
להורדת תוכנית דירה 4 בניין 3
להורדת תוכנית דירה 5 בניין 3
להורדת תוכנית דירה 8 בניין 3
להורדת תוכנית דירה 9 בניין 3

מגרש 51-בניין 4-סט למשתכן
להורדת תוכנית בניין 4 קומה 1-
להורדת תוכנית בניין 4 קומה קרקע - יחס 1 ל 100
להורדת תוכנית בניין 4 קומה קרקע - יחס 1 ל 250
להורדת תוכנית בניין 4 קומה 1
להורדת תוכנית בניין 4 קומה 2
להורדת תוכנית גג בניין 4
להורדת תוכנית דירה 2 בניין 4
להורדת תוכנית דירה 4 בניין 4
להורדת תוכנית דירה 5 בניין 4
להורדת תוכנית דירה 8 בניין 4
להורדת תוכנית דירה 9 בניין 4

מגרש 51-בניין 5-סט למשתכן
להורדת תוכנית בניין 5 קומה קרקע - יחס 1 ל 100
להורדת תוכנית בניין 5 קומה קרקע - יחס 1 ל 250
להורדת תוכנית בניין 5 קומה 1
להורדת תוכנית בניין 5 קומה 2
להורדת תוכנית גג בניין 5
להורדת תוכנית דירה 1 בניין 5
להורדת תוכנית דירה 4 בניין 5
להורדת תוכנית דירה 5 בניין 5
להורדת תוכנית דירה 6 בניין 5
להורדת תוכנית דירה 8 בניין 5

מגרש 52-בניין 6-סט למשתכן
להורדת תוכנית בניין 6 קומה 1-
להורדת תוכנית בניין 6 קומה קרקע - יחס 1 ל 100
להורדת תוכנית בניין 6 קומה קרקע - יחס 1 ל 250
להורדת תוכנית בניין 6 קומה 1
להורדת תוכנית בניין 6 קומה 2
להורדת תוכנית גג בניין 6
להורדת תוכנית דירה 2 בניין 6
להורדת תוכנית דירה 4 בניין 6
להורדת תוכנית דירה 5 בניין 6
להורדת תוכנית דירה 8 בניין 6
להורדת תוכנית דירה 9 בניין 6

מגרש 52-בניין 7-סט למשתכן
להורדת תוכנית בניין 7 קומה קרקע - יחס 1 ל 100
להורדת תוכנית בניין 7 קומה קרקע - יחס 1 ל 250
להורדת תוכנית בניין 7 קומה 1
להורדת תוכנית בניין 7 קומה 2
להורדת תוכנית גג בניין 7
להורדת תוכנית דירה 1 בניין 7
להורדת תוכנית דירה 4 בניין 7
להורדת תוכנית דירה 5 בניין 7
להורדת תוכנית דירה 6 בניין 7
להורדת תוכנית דירה 8 בניין 7

מגרש 52-בניין 8-סט למשתכן
להורדת תוכנית בניין 8 קומה 1-
להורדת תוכנית בניין 8 קומה קרקע - יחס 1 ל 100
להורדת תוכנית בניין 8 קומה קרקע - יחס 1 ל 250
להורדת תוכנית בניין 8 קומה 1
להורדת תוכנית בניין 8 קומה 2
להורדת תוכנית גג בניין 8
להורדת תוכנית דירה 2 בניין 8
להורדת תוכנית דירה 4 בניין 8
להורדת תוכנית דירה 5 בניין 8
להורדת תוכנית דירה 8 בניין 8
להורדת תוכנית דירה 9 בניין 8

מגרש 53-בניין 9-סט למשתכן
להורדת תוכנית בניין 9 קומה 1-
להורדת תוכנית בניין 9 קומה קרקע - יחס 1 ל 100
להורדת תוכנית בניין 9 קומה קרקע - יחס 1 ל 250
להורדת תוכנית בניין 9 קומה 1
להורדת תוכנית בניין 9 קומה 2
להורדת תוכנית גג בניין 9
להורדת תוכנית דירה 2 בניין 9
להורדת תוכנית דירה 4 בניין 9
להורדת תוכנית דירה 5 בניין 9
להורדת תוכנית דירה 6 בניין 9
להורדת תוכנית דירה 7 בניין 9
להורדת תוכנית דירה 8 בניין 9

מגרש 53-בניין 10-סט למשתכן
להורדת תוכנית בניין 10 קומה קרקע - יחס 1 ל 100
להורדת תוכנית בניין 10 קומה קרקע - יחס 1 ל 250
להורדת תוכנית בניין 10 קומה 1
להורדת תוכנית בניין 10 קומה 2
להורדת תוכנית גג בניין 10
להורדת תוכנית דירה 2 בניין 10
להורדת תוכנית דירה 5 בניין 10
להורדת תוכנית דירה 6 בניין 10

מגרש 53-בניין 11-סט למשתכן
להורדת תוכנית בניין 11 קומה 1-
להורדת תוכנית בניין 11 קומה קרקע - יחס 1 ל 100
להורדת תוכנית בניין 11 קומה קרקע - יחס 1 ל 250
להורדת תוכנית בניין 11 קומה 1
להורדת תוכנית גג בניין 11
להורדת תוכנית דירה 2 בניין 11
להורדת תוכנית דירה 5 בניין 11
להורדת תוכנית דירה 6 בניין 11

צילום כנס זוכים 


 

הדמיות

image
image
image
image
image
image
image
image
image

מיקום