חיפוש נכס

על הפרוייקט


מחיר למשתכן בשכונת הפארק בבאר שבע

להורדת מפרט מאושר

להורדת היתר בניה

להורדת חוזה מכר

להורדת תוכנית תבע

להורדת תוכנית העמדה

להורדת ג4 סופי

תוכניות קומה בניין A1

להודרת תוכנית קומה 0 בניין A1

להודרת תוכנית קומה 1 בניין A1

להודרת תוכנית קומה 2 בניין A1

תוכניות קומה בניין A2

להודרת תוכנית קומה 0 בניין A2

להודרת תוכנית קומה 1 בניין A2

להודרת תוכנית קומה 2 בניין A2

תוכניות קומה בניין A3

להודרת תוכנית קומה 0 בניין A3

להודרת תוכנית קומה 1 בניין A3

להודרת תוכנית קומה 2 בניין A3

להודרת תוכנית קומה 3 בניין A3

תוכניות קומה בניין A4

להודרת תוכנית קומה 0 בניין A4

להודרת תוכנית קומה 1 בניין A4

להודרת תוכנית קומה 2 בניין A4

להודרת תוכנית קומה 3 בניין A4

תוכניות קומה בניין B1
להודרת תוכנית קומה 0 בניין B1

להודרת תוכנית קומה 1 בניין B1

להודרת תוכנית קומה 2 בניין B1

תוכניות קומה בניין B2

להודרת תוכנית קומה 0 בניין B2

להודרת תוכנית קומה 1 בניין B2

להודרת תוכנית קומה 2 בניין B2

תוכניות קומה בניין D3

להודרת תוכנית קומה 0 בניין B3

להודרת תוכנית קומה 1 בניין B3

להודרת תוכנית קומה 2 בניין B3

להודרת תוכנית קומה 3 בניין B3

תוכניות קומה בניין D4

להודרת תוכנית קומה 0 בניין B4

להודרת תוכנית קומה 1 בניין B4

להודרת תוכנית קומה 2 בניין B4

להודרת תוכנית קומה 3 בניין B4

 

הדמיות

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image