חיפוש נכס

על הפרוייקט

 

דבר נציג הקבלן

 

דבר נציגת הבנק

 

דבר נציג משרד השיכון

 

דבר האדריכל

 

דבר האדריכל חלק ב


להורדת מפרט מאושר

להורדת היתר בניה

להורדת חוזה מכר

להורדת תוכנית תבע

להורדת תוכנית העמדה

להורדת ג4 סופי

תוכניות קומה בניין A1

להודרת תוכנית קומה 0 בניין A1

להודרת תוכנית קומה 1 בניין A1

להודרת תוכנית קומה 2 בניין A1

תוכניות קומה בניין A2

להודרת תוכנית קומה 0 בניין A2

להודרת תוכנית קומה 1 בניין A2

להודרת תוכנית קומה 2 בניין A2

תוכניות קומה בניין A3

להודרת תוכנית קומה 0 בניין A3

להודרת תוכנית קומה 1 בניין A3

להודרת תוכנית קומה 2 בניין A3

להודרת תוכנית קומה 3 בניין A3

תוכניות קומה בניין A4

להודרת תוכנית קומה 0 בניין A4

להודרת תוכנית קומה 1 בניין A4

להודרת תוכנית קומה 2 בניין A4

להודרת תוכנית קומה 3 בניין A4

תוכניות קומה בניין B1
להודרת תוכנית קומה 0 בניין B1

להודרת תוכנית קומה 1 בניין B1

להודרת תוכנית קומה 2 בניין B1

תוכניות קומה בניין B2

להודרת תוכנית קומה 0 בניין B2

להודרת תוכנית קומה 1 בניין B2

להודרת תוכנית קומה 2 בניין B2

תוכניות קומה בניין D3

להודרת תוכנית קומה 0 בניין B3

להודרת תוכנית קומה 1 בניין B3

להודרת תוכנית קומה 2 בניין B3

להודרת תוכנית קומה 3 בניין B3

תוכניות קומה בניין D4

להודרת תוכנית קומה 0 בניין B4

להודרת תוכנית קומה 1 בניין B4

להודרת תוכנית קומה 2 בניין B4

להודרת תוכנית קומה 3 בניין B4

 

הדמיות

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image