חיפוש נכס

על הפרוייקט

 

דבר נציג הקבלן

 

דבר נציגת הבנק

 

דבר נציג משרד השיכון

 

דבר האדריכל

 

דבר האדריכל חלק ב


להורדת מפרט מאושר

להורדת היתר בניה

להורדת חוזה מכר

להורדת תוכנית תבע

להורדת תוכנית העמדה

להורדת ג4 סופי

תוכניות קומה בניין C1

להודרת תוכנית קומה 1 בניין C1

להודרת תוכנית קומה 2 בניין C1

להודרת תוכנית קומה 3 בניין C1

תוכניות קומה בניין C2

להודרת תוכנית קומה 1 בניין C2

להודרת תוכנית קומה 2 בניין C2

להודרת תוכנית קומה 3 בניין C2

תוכניות קומה בניין C3

להודרת תוכנית קומה 1 בניין C3

להודרת תוכנית קומה 2 בניין C3

להודרת תוכנית קומה 3 בניין C3

להודרת תוכנית קומה 4 בניין C3

תוכניות קומה בניין C4

להודרת תוכנית קומה 1 בניין C4

להודרת תוכנית קומה 2 בניין C4

להודרת תוכנית קומה 3 בניין C4

להודרת תוכנית קומה 4 בניין C4

תוכניות קומה בניין D1
להודרת תוכנית קומה 1 בניין D1

להודרת תוכנית קומה 2 בניין D1

להודרת תוכנית קומה 3 בניין D1

תוכניות קומה בניין D2

להודרת תוכנית קומה 1 בניין D2

להודרת תוכנית קומה 2 בניין D2

להודרת תוכנית קומה 3 בניין D2

תוכניות קומה בניין D3

להודרת תוכנית קומה 1 בניין D3

להודרת תוכנית קומה 2 בניין D3

להודרת תוכנית קומה 3 בניין D3

להודרת תוכנית קומה 4 בניין D3

תוכניות קומה בניין D4

להודרת תוכנית קומה 1 בניין D4

להודרת תוכנית קומה 2 בניין D4

להודרת תוכנית קומה 3 בניין D4

להודרת תוכנית קומה 4 בניין D4
 

הדמיות

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image