חיפוש נכס

על הפרוייקט
 

דבר נציג הקבלן

 

דבר נציגת הבנק

 

דבר נציג משרד השיכון

 

דבר האדריכל

 

דבר האדריכל חלק ב


להורדת מפרט מאושר

להורדת היתר בניה

להורדת חוזה מכר

להורדת תוכנית תבע

להורדת תוכנית העמדה

להורדת ג4 סופי

תוכניות קומה בניין E1

להודרת תוכנית קומה 1 בניין E1

להודרת תוכנית קומה 2 בניין E1

להודרת תוכנית קומה 3 בניין E1

תוכניות קומה בניין E2

להודרת תוכנית קומה 1 בניין E2

להודרת תוכנית קומה 2 בניין E2

להודרת תוכנית קומה 3 בניין E2

תוכניות קומה בניין E3

להודרת תוכנית קומה 1 בניין E3

להודרת תוכנית קומה 2 בניין E3

להודרת תוכנית קומה 3 בניין E3

להודרת תוכנית קומה 4 בניין E3

תוכניות קומה בניין E4

להודרת תוכנית קומה 1 בניין E4

להודרת תוכנית קומה 2 בניין E4

להודרת תוכנית קומה 3 בניין E4

להודרת תוכנית קומה 4 בניין E4
 

הדמיות

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image